Ova monografija predstavlja teorijski dio doktorske disertacije koja je pod istim naslovom odbranjena na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2008. godine. Razmatra aktuelna pitanja dokaznog prava u savremenom krivičnom postupku, s posebnim osvrtom na predmete i tragove u vezi s krivičnim djelom. Autor se nada da će izloženo biti od koristi svima onima koji se na području svog naučnog, odnosno stručnog rada ili interesovanja dotaknu ovog područja dokaznog prava u krivičnom postupku.

Predmeti i tragovi kao izvor saznanja o odlučnim činjenicama u krivičnom postupk

15,00KMPrice
  0
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
  Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

  Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

   

  t. +387 33 561 200 (centrala)

  t. +387 33 561 201 (dekanat)

  f. +387 33 561 216 (fax)

   

  fkn@fkn.unsa.ba

   

   

  © 2015 FKKSS