Sadržaj ove knjige treba shvatiti kao napor da se na egzaktnoj naučnoj osnovi, uz dosljednu primjenu pluralizma objektivnih naučnih metoda, kritički, argumentovano, temeljito i iskustveno osvijetle svi aspekti organizacije i funkcioniranja policije u demokratskom društvu. U tom smislu, knjiga je koncipirana da može služiti studentima Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ali i rukovodnim strukturama u policijskim institucijama i svima onima koji se na naučnoj ili stručnoj osnovi bave problematikom sigurnosti.

Policija i društvo

10,00KMPrice
  0
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
  Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

  Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

   

  t. +387 33 561 200 (centrala)

  t. +387 33 561 201 (dekanat)

  f. +387 33 561 216 (fax)

   

  fkn@fkn.unsa.ba

   

   

  © 2015 FKKSS