Knjiga je posvećena istraživačkom procesu koji se može definirati kao disciplinarno ispitivanje i čini svojevrsnu inovaciju u metodologiji drugih nauka i ima poseban značaj za kriminalističke nauke i kriminalistička istraživanja. Preciznije, ona govori o vrsti disciplinarnog ispitivanja koje se naziva naučno istraživanje i veoma znalački i svrsishodno pedagoški tj metodičko-didaktički situira materiju za univerzitetsku edukaciju, ali prilagođenu i za primjenjena kriminalistička istraživanja. 

Metodologija istraživanja u kriminalističkim naukama

10,00KMPrice
  0
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
  Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

  Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

   

  t. +387 33 561 200 (centrala)

  t. +387 33 561 201 (dekanat)

  f. +387 33 561 216 (fax)

   

  fkn@fkn.unsa.ba

   

   

  © 2015 FKKSS