Autor smatra da iz sadržaja ovog rada direktno proizilazi zaključak da organi unutrašnjih poslova i sudovi moraju voditi računa da na poslove obavljanja uviđaja raspoređuju psihofizički zdrave, stručne i iskusne osobe. Isto tako, trebalo bi povremeno održavati dopunske oblike obrazovanja za osobe koje rade kao uviđajni organi, kako bi ih se upoznalo s najnovijim dostignućima u području kriminalistike i tehnike, vršiti posrednu kontrolu načina provođenja uviđaja analiziranjem zapisnika o uviđaju i njegovih priloga i sl. 

Metodika uviđaja

10,00KMPrice
  0
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
  Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

  Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

   

  t. +387 33 561 200 (centrala)

  t. +387 33 561 201 (dekanat)

  f. +387 33 561 216 (fax)

   

  fkn@fkn.unsa.ba

   

   

  © 2015 FKKSS