Ovaj rad zamišljen je kao udžbenik kolegija kriminalističkih metodika imovinskog kriminaliteta, a ne kao neki naučni opus iako se u njemu nalaze brojne naučne teoretske postavke, na temelju kojih je i razrađena građa ovog rada. Autor se rukovodio time da rad sadrži što više relevantnih informacija o stanju naučne discipline koju obrađuje, a to je u ovom slučaju jedan segment kriminalistike-metodika otkrivanja i razjašnjavanja imovinskih delikata, konkretno razbojništava. Ova metodika je primarno namijenjena studentima kriminalistike, a u dijelu ili u potpunosti je mogu koristiti i studenti prava. Po svom sadržaju bi trebala biti i objekt interesovanja djelatnika organa unutrašnjih poslova, tim više što specijalizaciju ovlaštenih djelatnika organa unutrašnjih poslova ne prati adekvatna teoretska nadogradnja.

Metodika istraživanja razbojništva

10,00KMPrice
  0
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
  Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

  Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

   

  t. +387 33 561 200 (centrala)

  t. +387 33 561 201 (dekanat)

  f. +387 33 561 216 (fax)

   

  fkn@fkn.unsa.ba

   

   

  © 2015 FKKSS