Poglavlja ovog udžbenika, koja se obrađuju, nose u sebi sintetičke elemente kriminalističke taktike, tehnike i metodike krvnih delikata, a sve je utemeljeno na odredbama krivičnog zakona i zakona o krivičnom postupku. Udžbenik je namijenjen budućim kriminalistima, policajcima, istražiteljima i svim onim stručnim licima koja se bave krvnim deliktima. Široka je oblast ove discipline i po sadržajnosti i po dijapazonu koji obuhvata, a koncentrirana je na sve pojavne oblike kriminaliteta, koji nose obilježje i u sebi inkorporiraju nasilje.

Medicinska kriminalistika

20,00KMPrice
  0
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
  Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

  Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

   

  t. +387 33 561 200 (centrala)

  t. +387 33 561 201 (dekanat)

  f. +387 33 561 216 (fax)

   

  fkn@fkn.unsa.ba

   

   

  © 2015 FKKSS