S pojavom Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i drugih dokumenata iz oblasti ljudskih prava, došlo je i do velike promjene u karakteru međunarodnog prava. Tokom proteklih decenija i stoljeća jedini subjekti međunarodnog prava bili su države i organizacije država. Razvoj ljudskih prava, koji se desio naročito poslije katastrofe Drugog svjetskog rata, nametnuo je potrebu izvjesne transformacije odnosa unutar međunarodnog prava, tako da pojedinac uistinu može, i na međunarodnom planu, da zaštiti svoja prava.

Ljudska prava

20,00KMPrice
  0
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
  Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

  Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

   

  t. +387 33 561 200 (centrala)

  t. +387 33 561 201 (dekanat)

  f. +387 33 561 216 (fax)

   

  fkn@fkn.unsa.ba

   

   

  © 2015 FKKSS