Udžbenik koji se nalazi pred čitaocima nastao je kao rezultat rada autora na pripremanju nastavne građe i realizacije nastave iz oblasti kriznog menadžmenta na Veleučilištu Velika Gorica, Fakultetu bezbednosti u Beogradu i Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i igurnosne studije u sarajevu. Zamišljen kao osnovni kurs sa ciljem da studentima pruži bazična znanja o konceptu kriznog menadžmenta, ovaj udžbenik podijeljen je  u šest dijelova koji su posvećeni samom konceptu krize, kriznog menadžmenta, kriznom komuniciranju, upravljanju krizom na nadnacionalnom nivou, kriznom mendžmentu u Bosni i Hercegovini, i ulozi policije, kao jednom od državnih organa koji daje prvi odgovor u kriznim situacijama.

Krizni menadžment

40,00KMPrice
  0
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
  Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

  Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

   

  t. +387 33 561 200 (centrala)

  t. +387 33 561 201 (dekanat)

  f. +387 33 561 216 (fax)

   

  fkn@fkn.unsa.ba

   

   

  © 2015 FKKSS