Ova monografija je izbor naučnih i stručnih radova koji do sada nisu objavljeni, a njihov sadržaj direktno zadire u oblasti kriminalistike, kriminologije i sigurnosti. Radeći sa studentima Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije izdiferencirale su se neke specifične teme o kojima je autor prof. Hasković razgovarao s sa njima na nastavi, što ga je i navelo da ovoj temi posveti više pažnje, apstrahira informacije iz više izvora i prikaže ih kroz forme naučnih i stručnih radova.

Kriminalistika, kriminologija, sigurnost (psihološki aspekti)

10,00KMPrice
  0
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
  Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

  Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

   

  t. +387 33 561 200 (centrala)

  t. +387 33 561 201 (dekanat)

  f. +387 33 561 216 (fax)

   

  fkn@fkn.unsa.ba

   

   

  © 2015 FKKSS