Knjiga „Kompjuterski kriminalitet - kriminološki, kriminalistički i sigurnosni aspekt“ predstavlja objedinjene i proširene tekstove magistarskog rada „Kompjuterski kriminalitet između teorije i prakse“ i diplomskog rada „Zaštita računarskih mreža i otrkivanje upada“ odbranjenog 2003. odnosno 2007. godine na Fakultetu kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Kako je dosadašnja kriminalistička pažnja bila prevashodno usmjerena ka pravnom aspektu računarskog kriminaliteta, autori su smatrali neophodnim da kriminalistički obrade i praktične probleme vezane uz sigurnosne aspekte računarskih mreža. Knjiga je namijenjena kao nastavno sredstvo na studijima kriminalistike, kriminologije, sigurnosti, prava te drugih društvenih nauka pa je iz tog razlog sadržaj knjige i prilagođen toj namjeni.

Kompjuterski kriminalitet - kriminološki, kriminalistički i sigurnosni aspekt

10,00KMPrice
  0
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
  Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

  Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

   

  t. +387 33 561 200 (centrala)

  t. +387 33 561 201 (dekanat)

  f. +387 33 561 216 (fax)

   

  fkn@fkn.unsa.ba

   

   

  © 2015 FKKSS