Standardi koji se primjenjuju na izvršenje krivičnih sankcija u Evropskoj uniji, posebno Evropska zatvorska pravila, u normiranju ove oblasti na nivou nacionalnih zakona nalaze svoju primjenu, međutimm u praksi se i dalje pojavljuju dileme i nejasnoće. Autori su nastojali prikupiti praksu sudova u Federaciji BiH, kao i Suda BiH čije su pojedinačne odluke i rješenja imale refleksiju na daljoj primjeni entitetskih zakona. Očekivanja autora knjige su da ista nađe praktičnu primjenu, kako kod advokata, sudija i tužilaca tako i kod svih aktera koji neposerdno u svom poslu primjenju Zakon o izvršenju krivičnih sankcija.

Komentar zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine

30,00KMPrice
  0
  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
  Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

  Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

   

  t. +387 33 561 200 (centrala)

  t. +387 33 561 201 (dekanat)

  f. +387 33 561 216 (fax)

   

  fkn@fkn.unsa.ba

   

   

  © 2015 FKKSS