Preuzimanje / Download

Čitajte na mreži - I dio / II dio / III dio

Read on line - Part I / Part II

KONTROLA_KRIMINALITETA_–_PRAVNI,_KRIMINO
COMPENDIUM_ON_CRIMINOLOGY_AND_CRIMINAL_J

Odabrane teme iz socijalne patologije

Međunarodna krivičnopravna i policijska saradnja

SUKCESIJA U MEĐUNARODNOM PRAVU

SUKCESIJA SFRJ

Transnacionalno krivično pravo

Post Festum

Post Festum - English version

PUTNICI U SIRIJU - TRAVELERS TO SYRIA

 

Praktikum za krizni menadžment

  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS