Odluke o saglasnosti za angažman na drugim VŠU

Pravni fakultet - Univerzitet u Sarajevu

UPIIM-I. Sarajevo

Sveučilište u Mostaru

1 / 2

Please reload

  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 201 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS