K O N K U R S za izbor akademskog osoblja

26.08.2019.

UNIVERZITET U SARAJEVU                        

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU

I SIGURNOSNE STUDIJE

 

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu broj: 03-02-3321/19. od 11. 06. 2019.  godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-19-26-1/19 od 26.06.2019.  godine,  raspisuje se

 

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

 

 

za izbor nastavnika u zvanje VANREDNI PROFESOR, u skladu sa odredbama člana 96. stav (1) tačka e) Zakona o visokom obrazovanju  („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 194. stav (1) tačka e) Statuta Univerziteta u Sarajevu,  i to:

 

1.       Naučna oblast:

 

- “Upravno pravo i uprava”             

 

1 izvršilac  (puno radno vrijeme)    

IZVJEŠTAJ KOMISIJE - 02.10.2019. GODINE

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja

30.04.2019.

UNIVERZITET U SARAJEVU     
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu broj: 03-02-1162/19. od 05. 03. 2019.  godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-10-38/19  od 27.03. 2019.  godine,  raspisuje se

 

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja


za izbor nastavnika u zvanje REDOVNI PROFESOR, u skladu sa odredbama člana 96. stav (1) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju  („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 194. stav (1) tačka f) Statuta Univerziteta u Sarajevu,  i to:

1.       Nastavni predmeti

- “Krivično procesno pravo 1” i  “Krivično procesno pravo 2”                         

 

1 izvršilac  (puno radno vrijeme) 

IZVJEŠTAJ KOMISIJE - 24.06.2019. godine

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja

07.03.2019.

UNIVERZITET U SARAJEVU     
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu broj: 03-02-598/19. od 05. 02. 2019.  godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-8-71/19 od 27.02. 2019.  godine,  raspisuje se

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja


za izbor nastavnika u zvanje REDOVNI PROFESOR, u skladu sa odredbama člana 96. stav (1) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju  („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 194. stav (1) tačka f) Statuta Univerziteta u Sarajevu,  i to:

1.    Naučna oblast:

- “Sigurnosne studije”            1 izvršilac  (puno radno vrijeme)
 

IZVJEŠTAJ KOMISIJE - 15.04.2019.

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja

06.02.2019.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU

I SIGURNOSNE STUDIJE

 

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu broj: 03-02-71/19. od 08. 01. 2019.  godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-54/19 od 30.01. 2019.  godine,  raspisuje se

 

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

 

 

za izbor nastavnika u zvanje REDOVNI PROFESOR, u skladu sa odredbama člana 96. stav (1) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju  („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 194. stav (1) tačka f) Statuta Univerziteta u Sarajevu,  i to:

 

1.       Naučna oblast:

 

- “Sigurnosne studije”                                       1 izvršilac  (puno radno vrijeme)

 

IZVJEŠTAJ KOMISIJE - 14.03.2019    

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja

17.01.2019.

UNIVERZITET U SARAJEVU                        

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU

I SIGURNOSNE STUDIJE

SARAJEVO

 

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu broj: 03-02-7724/18 od 04. 12. 2018.  godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1101-89/18 od 19.12.2018.  godine,  raspisuje se

 

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

 

I

Za izbor nastavnika u sva naučnonastavna zvanja i to:

 

1.Naučna oblast:

 

- “Kriminologija”                                  1 izvršilac  (puno radno vrijeme)

IZVJEŠTAJ KOMISIJE - 20.03.2019.

1/7

Please reload

  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 201 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS