K O N K U R S za izbor akademskog osoblja

25.08.2020.

UNIVERZITET U SARAJEVU                        

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU

I SIGURNOSNE STUDIJE

 

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu broj: 03-02-2352/20. od 01. 06. 2020.  godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-14-74/20 od 24.06. 2020.  godine,  raspisuje se

 

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

 

 

za izbor nastavnika u zvanje REDOVNI PROFESOR, u skladu sa odredbama člana 96. stav (1) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju  („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 194. stav (1) tačka f) Statuta Univerziteta u Sarajevu,  i to:

 

1.       Nastavni predmeti:

 

- “Krivično pravo 1” i  “Krivično pravo 2”                 

 

1 izvršilac  (puno radno vrijeme)    

K O N K U R S za izbor dekana Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

02.06.2020.

Na osnovu člana 135. i 137. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), člana 104., 110. i 111. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Vijeća Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu broj: 03-02-2350/20. od 01. 06. 2020.  godine Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije raspisuje

 

K O N K U R S

ZA IZBOR DEKANA FAKULTETA ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I 

SIGURNOSNE STUDIJE UNIVERZITETA U SARAJEVU

ZA MANDATNI PERIOD 2020 - 2024

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja

07.04.2020.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU

I SIGURNOSNE STUDIJE

 

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu broj: 03-02-1478/20. od 10. 03. 2020.  godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5-81/20  od 25.03.2020.  godine,  raspisuje se

 

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

 

 

za izbor nastavnika u zvanje REDOVNI PROFESOR, u skladu sa odredbama člana 96. stav (1) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju  („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 194. stav (1) tačka f) Statuta Univerziteta u Sarajevu,  i to:

 

1.      Naučna oblast:

 

- “Kriminalistika”            

 

1 izvršilac  (puno radno vrijeme)    

IZVJEŠTAJ KOMISIJE - 07.05.2020.

JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda

06.03.2020.

Na osnovu člana 108. Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana 7. Pravilnika o zakupu prostora na Univerzitetu u Sarajevu, te Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-3-11/20 od 23.01.2020. godine, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije raspisuje 

 

JAVNI OGLAS
za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora 

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja

04.02.2020.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU

I SIGURNOSNE STUDIJE

 

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu broj: 03-02-252/20. od 14. 01. 2020.  godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1-29/20 od 29.01. 2020.  godine,  raspisuje se

 

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

 

 

za izbor nastavnika u zvanje REDOVNI PROFESOR, u skladu sa odredbama člana 96. stav (1) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju  („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 194. stav (1) tačka f) Statuta Univerziteta u Sarajevu,  i to:

 

1.      Nastavni predmeti:

 

- “Sport”, “Sport 1”, “Sport 2” i “Sportske vještine”

1 izvršilac  (puno radno vrijeme)

IZVJEŠTAJ KOMISIJE - 27.02.2020.

1/8

Please reload

  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS