Konkurentski postupci

3.6.2020

Odluka o dodjeli ugovora - Usluge osiguranja

11.2.2020

Odluka o dodjeli ugovora - Mobilna telefonija

7.2.2020

Odluka o poništenju izbora ponuđača - Usluge štampanja

31.1.2020

Odluka o poništenju izbora ponuđača - Mobilna telefonija

19.12.2019

Odluka o izboru - Oprema za prenos podataka i glasa

1 / 8

Please reload

Direktne nabavke

7.6.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sanitarni i sistematski pregled

2.6.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Iznajmljivanje infrastrukture

2.6.2020

Odluka o odabiru ponuđača - Zaštitni vizir

27.5.2020

Odluka o odabiru ponuđača - Riboni za printere

20.5.2020

Odluka o odabiru ponuđača - Sredstva za dezinfekciju ruku

1 / 15

Please reload

Ostalo

22.4.2020

Plan nabavki Fakulteta za 2020. godinu

17.4.2019

Odluka i Plan nabavki Fakulteta za 2019. godinu

24.7.2018

Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki Fakulteta za 2018. godinu

24.7.2018

Izmjena i dopuna Plana nabavki Fakulteta za 2018. godinu

10.7.2018

Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki

1 / 3

Please reload

  • Facebook Clean
  • YouTube Clean
  • Google+ Clean
  • Twitter Clean
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 216 (fax)

 

fkn@fkn.unsa.ba

 

 

© 2015 FKKSS