KT header.jpg

Monografske e-publikacije

 

Serijske e-publikacije

Kriminalističke teme – časopis za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije“ osnovan je 1998. godine. U početku koncipiran kao časopis za poglavito kriminalističku teoriju i praksu, imao je za cilj praćenje i predstavljanje modernih kriminalističkih spoznaja i dostignuća. Istovremeno, to je predstavljalo mogućnost i prostor za ostvarivanje šire komunikacije i saradnje u domaćoj i međunarodnoj stručnoj i naučnoj javnosti. Nakon kratkoga prekida u izdavanju, nešto izmijenjenog koncepcijskog rješenja javlja se 2002. godine. Časopis se tada, pored kriminalistike, počeo intenzivnije baviti i područjima kriminologije i sigurnosnih studija, te se na taj način tematski i uređivački usaglasio sa funkcijom i misijom izdavača, Fakulteta za kriminalistiku,  kriminologiju i sigurnosne studije. Naučna i društvena opravdanost za pokretanje časopisa je imperativ vremena, budući da je po temama i koncepcijom jedinstven u Bosni i Hercegovini.

Časopis svojim sadržajem smjera promoviranju kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija kao specifičnih naučnih područja, te doprinosu ukupnom naučnom, kulturnom i društveno-ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine, ali i promociji demokratskog, građanskog društva, postizanju najviših standarda nastave i naučnoistraživačkog i stručnog rada.