Phone App

  Direktorij

kontakata

Uprava

Ured Dekana


Dekan Prof. dr Jasmin Ahić - dean@fkn.unsa.ba Šef Ureda: Amra Bekrija / +387 33 561 209 / abekrija@fkn.unsa.ba Tehnički sekretar: Naida Hodžić / +387 33 561 201 / nhodzic@fkn.unsa.ba Fax: +387 33 561 216
Prodekani


Prodekan za nastavu: Prof. dr Admir Hadžikadunić - ahadzikdunic@fkn.unsa.ba Prodekanesa za finansije: Prof. dr Dina Bajraktarević Pajević - dbajraktarevic@fkn.unsa.ba Prodekanesa za nauku: Prof. dr Lada Sadiković - lsadikovic@fkn.unsa.ba

Administracija

Služba za nastavu


Šefica službe: Ermina Bakić / + 387 33 561 206 / ebakic@fkn.unsa.ba I ciklus studija: Tatjana Babić / +387 33 561 213 / tbabic@fkn.unsa.ba Azra Kulenović / +387 33 561 207 / akulenovic@fkn.unsa.ba II i III ciklus studija: Edin Čehović / +387 33 561 208 / ecehovic@fkn.unsa.ba Amila Taljanović / +387 33 561 203 / ataljanovic@fkn.unsa.ba
Ekonomsko finansijska služba


Šef službe: Sedada Ejupović / +387 33 561 204 / sejupovic@fkn.unsa.ba Referent za nabavke: Jasmina Feković / +387 33 561 212 / jfekovic@fkn.unsa.ba
Biblioteka


Viši bibliotekar: Viktorija Martinčević-Huseinčehajić / +387 33 531 214 / vmartincevichuseincehajic@fkn.unsa.ba Knjižnjičar: Sanja Ljubičić / +387 33 561 215 / sljubicic@fkn.unsa.ba Radno vrijeme biblioteke: od 10:00 sati do 14:00 sati (pauza od 11:30 sati do 12:00 sati) Kontakt adresa: biblioteka@fkn.unsa.ba

Podrška

IT


Kontakt za podršku: support@fkn.unsa.ba