Laptop and Notebook

  Curriculum i                    nastavni planovi

(C) 2021 FKKSS UNSA

Fakultet je osnovan 04.10.1993. godine odlukom Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine