Plakat.jpg

OORGANIZACIONI ODBOR

 • Prof. dr. Admir Hadžikadunić, prodekan za nastavu, Predsjednik odbora

 • Prof. dr. Goran Kovačević, prodekan za finansije

 • Prof. dr. Almir Maljević, koordinator za međunarodnu saradnju

 • Prof. dr. Muamer Kavazović, nastavnik na Katedri za kriminalistiku, član

 • Prof. dr. Elvira Čekić, nastavnica na Katedri za kriminologiju, član

 • Prof. dr. Armin Kržalić, nastavnik na Katedri za sigurnosne studije, član

 • V. ass. Adnan Fazlić, saradnik na Katedri za kriminalisku, član

 • V. ass. Sandra Kobajica, saradnica na Katedri za kriminologiju, član

 • V. ass. Nerma Halilović, saradnica na Katedri za sigurnosne studije, član

 • Ass. Kenan Hodžić, saradnik na Katedri za sigurnosne studije, član

 • Ass. Mirza Buljubašić, saradnik na Katedri za kriminologiju, Sekretar odbora

 • Predrag Puharić, IT administrator

 • Amra Hodo, student prodekan