College Library

   Biblioteka i   

 izdavaštvo

Biblioteka Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije osnovana je ubrzo nakon početka rada samog Fakulteta u junu 1994. godine. Godine 1999. godine Biblioteka je uključena u Kooperativni online bibliotečko-bibliografski sistem i servis, ali je ubrzo nastao prekid u radu sistema u Bosni i Hercegovini; ponovo je uključena 2005. godine i od tada  fonda se može on line pretraživati.

Biblioteka je od 2004. godine članica World Criminal Justice Library Network (WCJLN), članica Asocijacije pravnih biblioteka Jugoistočne Evrope, članica Asocijacije informacijskih stručnjaka, bibliotekara, arheologa i muzeologa BAM i članica Društva bibliotekara Bosne i Hercegovine. 

KT header.jpg

Kriminalističke teme – časopis za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije“ osnovan je 1998. godine. U početku koncipiran kao časopis za poglavito kriminalističku teoriju i praksu, imao je za cilj praćenje i predstavljanje modernih kriminalističkih spoznaja i dostignuća. Istovremeno, to je predstavljalo mogućnost i prostor za ostvarivanje šire komunikacije i saradnje u domaćoj i međunarodnoj stručnoj i naučnoj javnosti. Nakon kratkoga prekida u izdavanju, nešto izmijenjenog koncepcijskog rješenja javlja se 2002. godine. Časopis se tada, pored kriminalistike, počeo intenzivnije baviti i područjima kriminologije i sigurnosnih studija, te se na taj način tematski i uređivački usaglasio sa funkcijom i misijom izdavača, Fakulteta za kriminalistiku,  kriminologiju i sigurnosne studije. Naučna i društvena opravdanost za pokretanje časopisa je imperativ vremena, budući da je po temama i koncepcijom jedinstven u Bosni i Hercegovini.

Časopis svojim sadržajem smjera promoviranju kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija kao specifičnih naučnih područja, te doprinosu ukupnom naučnom, kulturnom i društveno-ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine, ali i promociji demokratskog, građanskog društva, postizanju najviših standarda nastave i naučnoistraživačkog i stručnog rada.

Naša izdanja dostupna online