U periodu Covid-19 pandemije nastava na Fakultetu se odvija putem Google G Suite for Education sistema te se koriste virtualne učinice i predavanja se održavaju na Meet platformi.

sites.png

(C) 2021 FKKSS UNSA

Fakultet je osnovan 04.10.1993. godine odlukom Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine