FKKSS Facebook FKKSS web On-line oglasne ploce FKKSS Info Organizacija studija

Novosti

U ponedjeljak 22.09.2014 godine u studijskoj posjeti Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije nazočila je delegacija Eastern Kentucky Univerziteta na čelu sa profesorom Chuk Fieldsom. Dekan Korajlić, prodekan Ahić i drugi nastavnici sa gostima su razgovarali o mogućnostima akademske saradnje sa posebnim naglaskom na razmjenu studenata ovih sada partnerskih institucija.
     
     

U ponedjeljak su Policijsku stanicu Maglaj posjetili prijatelji iz Maribora i Sarajeva. Tačnije delegaciju su činili, dr. Meško Gorazd, dekan Fakulteta krivičnog pravosuđa i sigurnosti Univerziteta u Mariboru, i prof.dr. Korajlić Nedžad, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

Ovom prilikom od strane dekana Fakulteta krivičnog pravosuđa i sigurnosti Univerziteta u Mariboru dr. Meško Gorazda, a u prisustvu dekana Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu profesora dr. Korajlić Nedžada, uručena je novčana donacija, prikupljena od strane uposlenika navedenog fakulteta iz Maribora, policijskom službeniku Policijske stanice Maglaj Sejmenović Edisu, kojem je tokom proteklih poplava koje su zahvatile čitav region, a naročito općinu Maglaj, nanesena velika materijalna šteta na porodičnoj kući koja se nalazi u naseljenom mjestu Kosova, općina Maglaj.

"Predmetna donacija, kako je potvrđeno od strane rukovodnih službenika Policijske stanice Maglaj, predstavlja prije svega jedan human i velikodušan čin prijatelja iz Maribora, koji su svjesni velikih šteta nastalih poplavama i koji na ovaj način, suosjećajući sa ugroženim stanovništvom, nastoje umanjiti njihove poteškoće i probleme sa kojim se susreću na normalizaciji života." - stoji u izvještaju Policijskog komesara ZDK.

...

Dobrodošli!

Dobro došli na stranice Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije


OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO PREDBOLONJSKOM (STAROM) PLANU I PROGRAMU


Obavještavaju se studenti, da na osnovu odredbe člana 79. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 22/2010 – prečišćeni tekst); 

Student ima pravo da završi studij po nastavnom planu i programu koji je važio prilikom upisa tog studenta, odnosno prije stupanja na snagu ovog Zakona, uz obavezu da započeti studij završi najkasnije do 30.09.2015. godine. 

Nakon isteka ovoga roka student nastavlja studij prema Bolonjskom procesu.


Brošura

Informacije za brucoše


Flayer

Informacije za brucoše


 

Guide

Information about Faculty 


 

Prijedlog mjera

za preventivno suzbijanje koruptivnih pojava na Univerzitetu u Sarajevu


Literatura za studij

Predložena literatura za I i II ciklus studija
Google Apps

Pristup sistemu 

Provjera statusa sistema 

Dokumentacija i pomoć 


Zanimljivosti

Logo Fakulteta

Dizajniran je tako da se može koristiti i kao logotip (kada je u grafičko rješenje uključen i naziv Fakulteta). Plava boja je izabrana iz više razloga: uz žutu to je osnovna boja zastave Bosne i Hercegovine čime naglašavamo našu orijentaciju prema čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, nadalje plava boja se tradicionalno veže uz kriminalistiku i srodne nauke. Sam logo je sastavljen od stilizovanih početnih slova naziva Fakulteta obezbjeđujući povezanost logoa i institucije koju predstavlja. Slova su kombinovana na način da formiraju simboličku raskrsnicu u više smjerova, što predstavlja multidimenzionalnost i višestrukost oblasti kojima se Fakultet bavi i proučava. Logo ne posjeduje granice jer smo i time željeli naglasiti otvorenost i želju za konstantnim naučnim doprinosom.

Dekan

Prvi dekan Fakulteta je bio Prof. dr. Mehmed Kenović.

FKN/FKKSS

Fakultet kriminalističkih nauka (kako se po osnivanju zvao Fakultet) je prva i dugo vremena jedina civilna institucija u regionu koja proučava i podučava oblast kriminalistike.